Bont Gadwyn | Chain Bridge

Roedd y Bont Gadwyn wedi dadfeilio ac fe’i caewyd i’r cyhoedd yn yr 1980’au. Roedd Cyngor Tref Llangollen a Chyngor Cymuned Llantysilio yn benderfynol y dylid adfer ac ailagor y bont, sy’n rhan allweddol o hanes yr ardal, i gerddwyr; unwaith eto yn ailsefydlu’r cysylltiad cryf rhwng Rheilffordd Llangollen a’r Gamlas, pob un yn rhan … Continue reading Bont Gadwyn | Chain Bridge