6

Roedd y Bont Gadwyn wedi dadfeilio ac fe’i caewyd i’r cyhoedd yn yr 1980’au. Roedd Cyngor Tref Llangollen a Chyngor Cymuned Llantysilio yn benderfynol y dylid adfer ac ailagor y bont, sy’n rhan allweddol o hanes yr ardal, i gerddwyr; unwaith eto yn ailsefydlu’r cysylltiad cryf rhwng Rheilffordd Llangollen a’r Gamlas, pob un yn rhan o Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte, yn ogystal â helpu i warchod un o’r pontydd cyswllt cadwyn hynaf yn y Byd Gorllewinol.

The Chain Bridge had fallen into disrepair and was closed to the public in the 1980’s. Llangollen Town Council and Llantysilio Community Council were determined that the bridge, a key part of history in the area, should be restored and reopened to pedestrians; once more re-establishing the strong link between the Llangollen Railway and the Canal, all part of the Pontcysyllte World Heritage Site, as well as helping to preserve one of the oldest chain link bridges in the Western World.