Sgwâr Canmlwyddiant | Centenary Square

Cynhaliwyd seremoni agoriadol swyddogol Sgwâr y Canmlwyddiant ddydd Sul 8fed Gorffennaf 2018, gweinyddol Maer y Dref, y Cynghorydd, gyda chefnogaeth Dirprwy Faer y Dref, a Terry Waite CBE Hoffai’r Cyngor Tref ddiolch i’r gwaith rhagorol a wnaed gan y contractwyr, GH Jones Ltd. a Mr Mark Knight, y dylunydd, a Mr Huw Crompton, codwr arian, … Continue reading Sgwâr Canmlwyddiant | Centenary Square