Bydd cyfarfod cyffredin nesaf o’r Cyngor y Dref yn cael ei gynnal ar 18-06-24. Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.30 pm yn Siambr y Cyngor. Mae opsiwn hefyd i fynychu trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw  https://msteams.link/70DQ
Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd.
The next an Ordinary meeting of the Town Council will be held on 18-06-24. The meeting starts at 6.30 pm in the Council Chamber. There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software. The link to the meeting is  https://msteams.link/70DQ
The agenda can be viewed on the meetings page .
Bydd cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Rheoli Asedau yn cael ei gynnal ar 18-06-24 Mae’r cyfarfod yn dechrau am 5.45 pm drwy Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw https://msteams.link/70DQ
Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd.
The next meeting of the Asset Management Committee will be held on 18-06-24 The meeting starts at 5.45pm via Microsoft Teams. The link to the meeting is https://msteams.link/70DQ
The agenda can be viewed on the meetings page.