Bydd cyfarfod cyffredin nesaf o’r Cyngor y Dref yn cael ei gynnal ar 16.04.24. Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.00 pm yn Siambr y Cyngor. Mae opsiwn hefyd i fynychu trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw   https://msteams.link/G7VO Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd www.llangollentowncouncil.gov.uk  
The next an Ordinary meeting of the Town Council will be held on 16.04.24. The meeting starts at 6.00 pm in the Council Chamber. There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software. The link to the meeting is  https://msteams.link/G7VO The agenda can be viewed on the meetings page www.llangollentowncouncil.gov.uk