Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Bydd cyfarfod cyffredin nesaf o’r Pwyllgor Adnoddau Dynol yn cael ei gynnal ar 23.05.23 Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.00 pm yn Siambr y Cyngor.   Mae opsiwn hefyd i fynychu trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw  https://msteams.link/WW0P   Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd ar www.llangollentowncouncil.gov.uk  
The next meeting of the Human Resources Committee will be held on 23.05.23 The meeting starts at 6.00 pm in the Council Chamber.   There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software. The link to the meeting is https://msteams.link/WW0P   The agenda can be viewed on www.llangollentowncouncil.gov.uk meetings pages.  
Bydd cyfarfod cyffredin nesaf o’r Pwyllgor Hinsawdd, Ecoleg a Cittaslow yn cael ei gynnal ar 24.05.23 Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.00 pm yn Siambr y Cyngor.   Mae opsiwn hefyd i fynychu trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw https://msteams.link/ACO7   Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd ar www.llangollentowncouncil.gov.uk    
The next meeting of the Climate, Ecology and Cittaslow Committee will be held on 24.05.23 The meeting starts at 6.00 pm in the Council Chamber.   There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software. The link to the meeting is https://msteams.link/ACO7     The agenda can be viewed on www.llangollentowncouncil.gov.uk meetings pages.  
Bydd cyfarfod cyffredin nesaf o’r Pwyllgor Rheoli Asedau yn cael ei gynnal ar 25.05.23 Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.00 pm yn Siambr y Cyngor.   Mae opsiwn hefyd i fynychu trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw  https://msteams.link/278Q   Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd ar www.llangollentowncouncil.gov.uk  
The next meeting of the Asset Management Committee will be held on 25.05.23 The meeting starts at 6.00 pm in the Council Chamber.   There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software. The link to the meeting is https://msteams.link/278Q   The agenda can be viewed on www.llangollentowncouncil.gov.uk meetings pages.