Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Bydd y cyfarfod nesaf Cyngor ar 17.01.2023 yn gyfarfod Cyffredin o’r Cyngor y Dref.
Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.00pm a bydd yn cael ei ddal o bell.
Y ddolen i’r cyfarfod yw https://msteams.link/XEFI  ac mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd.
 
The next meeting of the Council on 17.01.2023 is an Ordinary meeting of the Town Council.
The meeting starts at 6.00 pm and will be held remotely.
 The link to the meeting is https://msteams.link/XEFI and the agenda can be viewed on the meetings page.