Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Cynhelir cyfarfod cynhadledd fideo o’r Gyfarfod Blynyddol y Cyngor a ddilynir gan cyfarfod cyffredin o’r Cyngor Tref ar Ddydd Mawrth 18.05.2021 am 6.00 yh. Mae’r cyfarfod yn agored i’r wasg a’r cyhoedd a gellir agenda i’w gweld ar y dudalen cyfarfodydd.

Y ddolen i ymuno â’r cyfarfod hwn yw: https://meet.starleaf.com/4861708355/app

A video conference meeting of the of the Annual Meeting of the Council followed by an ordinary meeting of Town Council will be held on Tuesday 18.05.2021 at 5.35 pm. The meeting is open to the press and public and the agenda can be viewed on the meetings page.

The link to join this meeting is: https://meet.starleaf.com/4861708355/app