Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Rhoddir rhybudd trwy hyn o cyfarfod o’r Bwyllgor Adnoddau Dynol a gynhelir ar 03.08.21 am 6.00yh, gan ddefnyddio meddalwedd cynadledda o bell er mwyn trosi’r busnes a nodir yn yr agenda. Mae’r cyfarfod yn agored i’r wasg a’r cyhoedd a gellir gweld yr agenda ar dudalen y cyfarfodydd.

Click here to join the meeting

Notice is hereby given of a meeting Human Resources Committee which will be held on 03.08.21 at 6.00pm, using remote conferencing software for the purpose of transacting the business set out in the agenda. The meeting is open to the press and public and the agenda can be viewed on the meetings page.