Bydd cyfarfod cyffredin nesaf o’r Cyngor y Dref yn cael ei gynnal ar 20.02.24 Mae’r cyfarfod yn dechrau am 6.00 pm trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams.   Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r wasg a’r cyhoedd.  
Y ddolen i’r cyfarfod yw https://msteams.link/PUSU
Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd www.llangollentowncouncil.gov.uk  

N.B.  MAE HWN YN GYFARFOD AR-LEIN YN UNIG  
The next an Ordinary meeting of the Town Council will be held on 20.02.24. The meeting starts at 6.00 pm via Microsoft Teams remote conferencing software.   The meetings are open to the press and public.  
The link to the meeting is https://msteams.link/PUSU
The agenda can be viewed on the meetings page www.llangollentowncouncil.gov.uk  

N.B.  THIS IS AN ONLINE MEETING ONLY