Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor y Dref ar Ddydd Mawrth 21 Mehefin 2022, am 6.00 yh yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Llangollen.

Mae na opsiwn hefyd i fynychu drwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol: https://msteams.link/7A0D   Neu galwch i mewn (sain yn unig) +44 20 7660 6830 ID Cynhadledd Ffôn: 311 475 224#  

Gellir gweld y dogfennau ar gyfer y cyfarfod ar y dudalen cyfarfodydd.  
The next meeting of the Town Council is on Tuesday 21 June 2022 at 6.00 pm and will be held in the Council Chamber, Town Hall, Llangollen.

There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software using the following link: https://msteams.link/7A0D   Or call in (audio only) +44 20 7660 6830 Phone Conference ID: 311 475 224#   T

The documents for the meeting can be viewed on the meetings page.