Bydd y Cyfarfod Blynyddol a ddilynir gan gyfarfod cyffredin o’r Cyngor Tref yn cael ei gynnal yn Siambr y Cyngor yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Llangollen ar Dydd Mawrth  21 May 2024 am 6.00pm . Mae opsiwn hefyd i fynychu trwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams. Y ddolen i’r cyfarfod yw https://msteams.link/XRU0Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd  
The Annual Meeting, followed by an ordinary meeting, of the Town Council will be held in the Council Chamber, Town Hall, Llangollen on Tuesday 21 May 2024 at 6.00pm .There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software. The link to the meeting is https://msteams.link/XRU0 The agenda can be viewed on the meetings page.