Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Cynhelir cyfarfod nesaf Cyngor y Dref ar Ddydd Mawrth 27 Medi 2022, am 6.00 yh yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Llangollen.

Mae na opsiwn hefyd i fynychu drwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol: https://msteams.link/45I8  
Neu galwch i mewn (sain yn unig) +44 20 7660 6830
ID Cynhadledd Ffôn: 629 175 748#  

Gellir gweld y dogfennau ar gyfer y cyfarfod ar y dudalen cyfarfodydd.

The next meeting of the Town Council is on Tuesday 27 September 2022 at 6.00 pm and will be held in the Council Chamber, Town Hall, Llangollen

There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software using the following link: https://msteams.link/45I8  
Or call in (audio only) +44 20 7660 6830
Phone Conference ID: 629 175 748#

The documents for the meeting can be viewed on the meetings page.