Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Rhoddir rhybudd trwy hyn o cyfarfod  Bwyllgor Adnoddau Dynol a gynhelir ar 16.08.22 am 6.30 yh, er mwyn trosi’r busnes a nodir yn yr agenda.

Mae opsiwn hefyd i fynychu drwy feddalwedd cynadledda o bell Microsoft Teams gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol:    https://msteams.link/IE6M  

Neu galwch i mewn (sain yn unig) +44 20 7660 6830 ID Cynhadledd Ffôn: 374 743 383#    

Mae’r cyfarfod yn agored i’r wasg a’r cyhoedd a gellir gweld yr agenda ar dudalen y cyfarfodydd.  
Notice is hereby given of a meeting  of the Human Resources Committee to be held on 16.08.22 at 6.30 pm, for the purpose of transacting the business set out in the agenda.

There is also an option to attend via Microsoft Teams remote conferencing software using the following link:  https://msteams.link/IE6M  

Or call in (audio only) +44 20 7660 6830 Phone Conference ID: 374 743 383#  

The meeting is open to the press and public and the agenda can be viewed on the meetings page.