Email | Ebost:

[email protected]

Address | Cyfeiriad:

Clerc Y Dref, Cyngor Tref Llangollen, Neuadd Y Dref, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

Town Clerk, Llangollen Town Council, Town Hall, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

Oriau agor cyhoeddus | Public opening hours

10.00 -12.00 hanner dydd dydd Mawrth a dydd Mercher trwy apwyntiad.

10.00 -12.00 noon Tuesdays and Wednesdays by appointment .