Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Cynghorwyr / Councillors

Cyng / Cllr Scott Felton

cllrfelton@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Cyng / Cllr Craig Gittins
cllrgittins@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.
Cyng / Cllr Jon Haddy.
cllrhaddy@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Plaid Cymru.
Party affiliation: Party of Wales.
Cyng / Cllr Paul Keddie

cllrmorris@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.
Cyng / Cllr Aled Morris
cllrmorris@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.
Cyng / Cllr Jen Rush
cllrrush@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.
Swydd wag / Vacancy.
 Swydd wag / Vacancy.
 Swydd wag / Vacancy.
Swydd wag / Vacancy.
 Swydd wag / Vacancy.

Dogfennau statudol. / Statutory Documents.

Members Declarations of interest 2019.20

Members Declarations of interest 2018.19

 Useful documents / Dogfennau defnyddiol.

Independent Remuneration Panel Annual Report 2019

Good Councillors Guide 2017

Good Councillors Guide 2017 Cym

Staff y Cyngor / Council Staff

Gareth Thomas, BSc (Hons), Dip TP, PGDip Tour, CMS, CiLCA, PSLCC.
Clerc y Dref a’r Swyddog Ariannol Cyfrifol / Town Clerk and Responsible Financial Officer.

townclerk@llangollentowncouncil.gov.uk

01978 861345
Charlie Jones. BA.
Swyddog Cyfleusterau / Facilities Officer.
facilities @llangollentowncouncil.gov.uk

01978 861345