Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Cynghorwyr / Councillors


Cyng / Cllr Scott Felton.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.

Cyng / Cllr Shea Ferron.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Cittaslow.
Cyng / Cllr Craig Gittins.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.
Swydd wag / Vacancy.
Cyng / Cllr Jon Haddy.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Plaid Cymru.
Party affiliation: Party of Wales.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management
Cyng / Cllr Paul Keddie.
Maer y Dref / Town Mayor


[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.
Cittaslow.
Swydd wag / Vacancy.
 Cyng / Cllr Aled Morris.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
 Swydd wag / Vacancy.


Cyng / Cllr Yvonne Ryan.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.
 Cyng / Cllr Katherine Susanthan.

[email protected]

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
Cittaslow.

Staff y Cyngor / Council Staff

Gareth Thomas, BSc (Hons), Dip TP, PGDip Tour, CMS, CiLCA, FSLCC.
Clerc y Dref a’r Swyddog Ariannol Cyfrifol / Town Clerk and Responsible Financial Officer.

[email protected]

01978 861345
Charlie Jones. BA.
Swyddog Cyfleusterau / Facilities Officer.
[email protected]

01978 861345