Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Cynghorwyr / Councillors


Cyng / Cllr Scott Felton.

cllrfelton@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.

Cyng / Cllr Shea Ferron.

cllrferron@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Cittaslow.
Cyng / Cllr Craig Gittins.

cllrgittins@llangollentowncouncil.gov.uk

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.
Cyng / Cllr Wendy Gwilliam

cllrgwilliam@townclerkllangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.
Cyng / Cllr Jon Haddy.

cllrhaddy@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Plaid Cymru.
Party affiliation: Party of Wales.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management
Cyng / Cllr Paul Keddie.
Maer y Dref / Town Mayor


cllrkeddie@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.
Cittaslow.
Cyng / Cllr Sarah Marshall.

cllrmarshall@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Plaid Werdd Cymru.
Party affiliation: Wales Green Party.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Cittaslow.
 Cyng / Cllr Aled Morris.

cllrmorris@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
 Cyng / Cllr Jen Rush.
Dirprwy Faer y Dref
/ Deputy Town Mayor

cllrrush@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.
Cittaslow.
Cyng / Cllr Yvonne Ryan.

cllrryan@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
Pwyllgor Adnoddau / Human Resources.
 Cyng / Cllr Katherine Susanthan.

cllrsusanthan@llangollentowncouncil.gov.uk.

Cysylltiad plaid: Annibynnol.
Party affiliation: Independent.

Aelodaeth pwyllgor / Committee membership.
Rheoli Asedau / Asset Management.
Cittaslow.

Dogfennau statudol. / Statutory Documents.

Members Declarations of interest 2019.20

Members Declarations of interest 2018.19

 Useful documents / Dogfennau defnyddiol.

Independent Remuneration Panel Annual Report 2019

Good Councillors Guide 2017

Good Councillors Guide 2017 Cym

Staff y Cyngor / Council Staff

Gareth Thomas, BSc (Hons), Dip TP, PGDip Tour, CMS, CiLCA, FSLCC.
Clerc y Dref a’r Swyddog Ariannol Cyfrifol / Town Clerk and Responsible Financial Officer.

townclerk@llangollentowncouncil.gov.uk

01978 861345
Charlie Jones. BA.
Swyddog Cyfleusterau / Facilities Officer.
facilities@llangollentowncouncil.gov.uk

01978 861345