Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Cyfarfodydd / Meetings

Mae’r Cyngor yn cynnal cyfarfodydd misol, ar drydydd dydd Mawrth y mis am 6.00 pm. Cynhelir cyfarfodydd yn Siambrau’r Cyngor, Neuadd y Dref, Parade Street, Llangollen. Mae cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd i fynychu ac arsylwi. Mae Agenda ar gael o Swyddfa’r Cyngor Tref ac ar-lein cyn y cyfarfod.

Mae cofnodion printiedig, wedi’u llofnodi, cyfarfod Cyngor Tref yn parhau i fod yn gofnod ffurfiol statudol a rhwymol gyfreithiol o benderfyniadau’r Cyngor Tref.

The Council holds monthly meetings, on the third Tuesday of the month at 6.00 pm. Meetings are held in the Council Chambers, Town Hall, Parade Street Llangollen. Meetings are open to the public to attend and observe. Agenda’s are available from the Town Council Office and online prior to the  meeting.

The printed, and signed, minutes of a Town Council meeting remain the statutory and legally binding formal record of Town Council decisions.

Rhestr o gyfarfodydd Schedule of meeting

Nodiadau Atodlen 4, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 / Schedule 4 Notes, Local Government and Elections (Wales) Act 2021.

2023.09.19 Sc4

Mae cofnodion printiedig, wedi’u llofnodi, cyfarfod Cyngor Tref yn parhau i fod yn gofnod ffurfiol statudol a rhwymol gyfreithiol o benderfyniadau’r Cyngor Tref.

The printed, and signed, minutes of a Town Council meeting remain the statutory and legally binding formal record of Town Council decisions.

Cyfarfodydd Cyngor y Dref / Town Council Meetings.

Agendau / Agendas.

Cofnodion / Minutes.

Cyfarfodydd Pwyllgorau / Committee Meetings.

Pwyllgor Hinsawdd, Ecoleg a Cittaslow / Climate, Ecology and Cittaslow Committee

Agendau / Agendas.

Cofnodion / Minutes .

No files found.

Pwyllgor Adnoddau Dynol / Human Resources Committee.

Agendau / Agendas.

Cofnodion / Minutes. 

Pwyllgor Rheoli Asedau / Asset Management Committee.

Agendau / Agendas.

Cofnodion / Minutes.

Archif / Archives

Cyfarfodydd Cyngor y Dref / Town Council Meetings.

Agendau / Agendas.

2022.23

2021.22

2020.21

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

2015.16

2014.15

2013.14

Cofnodion / Minutes.

2022.23

2021.22

2020.21

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

2015.16

2014.15

2013.14

Cyfarfodydd Pwyllgorau Cyngor y Dref / Town Council Committee Meetings.

Pwllgor Cittaslow / Cittaslow Committee.

Agendau / Agendas.

2022.23

2021.22

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

2018.19

Cofnodion / Minutes.

2021.22

2019.20

2017.18

2016.17

Pwyllgor Adnoddau Dynol / Human Resources Committee.

Agendau / Agendas.

2022.23

2021.22

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

Cofnodion / Minutes.

2021.22

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

Pwyllgor Rheoli Asedau / Asset Management Committee.

Agendau / Agendas.

2022.23

2021.22

2019.20

2018.19

2017.18

Cofnodion / Minutes.

2021.22

2019.20

2018.19

2016.17