Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Cyfrifon / Accounts

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2023, i Cyngor Dref Llangollen gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben oherwydd mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2023

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2023 Llangollen Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2022 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. The Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2022, i Cyngor Dref Llangollen gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2022 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben oherwydd mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2022

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2022 Llangollen Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2022 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. The Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Dref Llangollen gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Llangollen Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Hysbysiadau archwilio 2021/ Audit Notices 2021

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Notice of appointment of the date for the exercise of electors rights

Budget 20.21

Ffurflenni Blynyddol/ Annual Returns

Ffurflen Flynyddol Cyngor Dref Llangollen Town Council Annual Return 2023

Ffurflen Flynyddol Cyngor Dref Llangollen Town Council Annual Return 2022

Annual Return for the Year Ended 31 March 2021

Annual Return for year ended 31st March 2020

Annual Return for the Year Ended 31st March 2019

Annual Return for the Year Ended 31st March 2018

Annual Return for year ended 31st March 2017

Annual Return for year ended 31 March 2016

Annual Return for year ending 31 March 2015

Panel Taliadau Annibynnol Cymru, hysbysiadau talu. / Independent Remuneration Panel for Wales payment notifications.

Taliadau Payments 2022.23

Taliadau.Payments 2021.22

Taliadau.Payments 2020.21

Taliadau.Payments 2019.20

Taliadau.Payments 2018.19

Taliadau.Payments 2017.18

Taliadau.Payments 2016.17

Dogfennau statudol. / Statutory Documents.

Financial Regulations

Governance and Accountability A Practitioners Guide Wales 2019

Cofrestr Asedau . Asset Register